Dragoslarmen övervakar och larmar när avvikelser i skyddsventilationen inträffar i dragskåp, dragbänkar, kemikalieskåp, ren-rum och andra typer av ventilationskanaler vid kemikaliehantering.

Dragoslarmen är svenskkonstruerade och några har tagits fram tillsammans med nordiska samarbetspartners vilket bidrar till hög kvalitet och konkurranskraftiga priser.

Larmen har tillverkats sedan 1995 och finns idag på många av våra grund- och gymnasieskolor, universitet, högskolor, sjukhus, industrilabb, läkemedelsföretag och på övriga platser där laboratorier finns. Dragos finns även på anläggningar utomlands.


Dragoslarmen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2009:2 och övriga rekommendationer där sådana finns.

Vi kan även utöver standardsortimentet skräddarsy utrustning efter kundens behov.


Vårt grundkoncept är att Dragoslarmen skall vara lätta att installera och vara användarvänliga utan tidskrävande och komplicerade inställningar som stör operatören.       

DRAGSKÅPSLARM

DRAGBÄNKSLARM

PUNKTUTSUG

ELFÖRREGLING

DRAGSKÅPSLARM

NYHET !DRAGOS LOGGERS

DRAGOS KANAL

NYHET !

DRAGOS TRYCK

NYHET !

DRAGOS LOGGERS UNDERTRYCK

PANELINSTRUMENT