DRAGOS GDU-A OCH GDU-P MONITORING / DATALOGGER


För noggrann kontroll och registrering av undertrycket

i saneringszonen av asbest.

Inbyggs och / eller extern varningslampa på kabel

som larmar vid avvikelser från den inställda larmgränsen.

Uppfyller arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:1

Finlands författningssamling 798/2015NR 2038 DRAGOS GDU-P

NR 2036 DRAGOS GDU-A

GEMENSAM TEKNISK BESKRIVNING FÖR BÅDA MODELLERNA NR 2035, 2036 GDU-A

NR 2037, 2038 GDU-P:


mätområde +/- 500 Pa

stabil trycksensor,hög noggrannhet vid -5 Pa/-10 Pa.

inbyggd logger med bakgrundsbelysning

tydlig inbyggd varningslampa med tydliga lysdioder/eller extern på kabel

uttag för extern varningslampa på kabel

justerbar larmgräns

mätslang fem meter

mjukvara "MESLOG-D"

storlek GDU-A 200x150x75 mm GDU-P 66X98X42 mm

strömförsörjning 24VDC


OPTIONS

Nr 2036 GDU-A GPRS, 2038 GDU-P GPRS extern avläsning, textmeddelande till bestämt mobilnummer

NR 2039 externt optiskt larm på kabel