DRAGBÄNKSLARM 2055


Larmar optiskt och akustiskt när för stor del av perforaturen övertäcks eller vid störningar i skyddsventilationen eller vid totalt ventilationsbortfall

som påverkar den förinställda larmgränsen.


mätområde 0,1 - 10,0 m/s

långtidsstabil sensor

optiskt och akustiskt larm

justerbar larmgräns

justerbar larmfördröjning

akustiska larmet kan kvitteras bort medan

det optiska fortsätter och återställs automatiskt

vid normal ventilationstatus.

hysteresis bättre än 3%

strömförsörjning 9 V

apparatlåda 70x70x25 mm


OPTIONS

relä

strömförsörjning 24 V