LARM TILL PUNKTUTSUG 2021

Passar alla typer av punktutsug. Sensorn sitter på kabel och placeras i frånluftskanalen samt avläsningsenheten på lämplig, synbar och tillgänglig plats.

Larmar optiskt och akustiskt vid störningar i skyddsventilationen eller vid totalt ventilationsbortfall

som påverkar den förinställda larmgränsen.


mätområde 0,1 - 12,0 m/s

långtidsstabil sensor

optiskt och akustiskt larm

justerbar larmgräns

justerbar larmfördröjning

akustiska larmet kan kvitteras bort medan det optiska fortsätter och återställs automatiskt vid

normal ventilationsstatus

strömförsörjning 9V DC

apparatlåda 70x70x25 mm


OPTIONS

relä

strömförsörjning 24V DC