DRAGSKÅPSLARM MED DISPLAY 2062


Larmar optiskt och akustiskt vid störningar i skyddsventilationen eller vid totaltventilationsbortfall som påverkar den förinställda larmgränsen (0,5 m/s) vid för stor lucköppning.

Digital display visar lufthastigheten (m/s).

Se beskrivning nr 2054 med tillägget digital display och option relä och 0-10V utgång.

Strömförsörjning 5VDC ingår alltid.