DRAGOS KANAL MED DISPLAY

NR 2025

Avsedd att användas för kontroll och övervakning av skyddsventilatilnen varstans där behov finns.

Till exempel dragbänkar, kemikalieskåp, punktutsug

och LAF-enheter.


Handsk box o.s.v där ventiltionskanaler finns. Monteras  enkelt med fast givare i kanalen.

Programmeras för visning lufthastighet (m/s), luftflöde (l/s) eller volymflöde (m3/s) på tydlig 4-siffrig display.


mätområde skalbar beroende av val av mätparameter, anges vi beställning

utgång 4-20 mA eller 0-10 V. Anges vid beställning

två justerbara larmnivåer

sondlängd 70 eller 320 mm diameter 8 mm,

annan längd på beställning

apparatlåda 130x80x35 mm

strömförsörjning 24V DC